เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง คู่มือ การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1.10
 
 Untitled Document


  เอกสารดาว์นโหลด


คู่มือ การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

ศุกร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


คู่มือ

    การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

                  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือฯเข้าชม : 33537


5 อันดับล่าสุด

      ซักซ้อมการใช้แบบ ปพ. 22 / ก.พ. / 2556
      คู่มือ การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 22 / ก.พ. / 2556
      แบบพิมพ์ลูกเสือต่างๆ (ลส.) 21 / ธ.ค. / 2555
      แบบฟอร์มการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 / มี.ค. / 2555
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 14 / มี.ค. / 2555


 Untitled Document
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
120 หมู่ 9 ถนน มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร 043-312505 Fax 043-312850

Promote Education group. Powered by ICT KKN5 Team™ Organizer design
Contact Webmaster : imagine_organ@hotmail.com Mr.Kittisak Amthow iqzero® Tel.043-312505 ต่อ 211-212  Administrator©