เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
[x] ปิดหน้าต่างนี้
จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1.10
 
 Untitled Document


  เอกสารดาว์นโหลด


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556

จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556

เอกสารดาวห์โหลด

1  2  3  5  6  7เข้าชม : 1440


5 อันดับล่าสุด

      แบบฟอร์ม ประมาณการ ปร.4,ปร.6 4 / ก.ย. / 2557
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 10 / มิ.ย. / 2556
      รายงานผลการจัดการศึกษา 2555 23 / ม.ค. / 2556
      แบบฟอร์มการเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ 22 / มี.ค. / 2555
      หลักเกณฑ์การดำเนินงานการขอขยายชั้นเรียนและการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 9 / มี.ค. / 2555


 Untitled Document
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
120 หมู่ 9 ถนน มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร 043-312505 Fax 043-312850

Policy and Planning group. Powered by ICT KKN5 Team™ Organizer design
Contact Webmaster : imagine_organ@hotmail.com Mr.Kittisak Amthow iqzero® Tel.043-312505 ต่อ 312-313  Administrator©