เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง แบบฟอร์มการเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1.10
 
 Untitled Document
 
 


  เอกสารดาว์นโหลด


แบบฟอร์มการเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ

พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555


 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ

โรงเรียนในสังกัดสามารถ ดาวห์โหลดเอกสารได้

 เข้าชม : 25266


5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 22 / ม.ค. / 2558
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 10 / มิ.ย. / 2556
      รายงานผลการจัดการศึกษา 2555 23 / ม.ค. / 2556
      แบบฟอร์มการเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ 22 / มี.ค. / 2555
      หลักเกณฑ์การดำเนินงานการขอขยายชั้นเรียนและการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 9 / มี.ค. / 2555


 Untitled Document
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
120 หมู่ 9 ถนน มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร 043-312505 Fax 043-312850

Policy and Planning group. Powered by ICT KKN5 Team™ Organizer design
Contact Webmaster : imagine_organ@hotmail.com Mr.Kittisak Amthow iqzero® Tel.043-312505 ต่อ 312-313  Administrator©