เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง เอกสารประกอบการอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[x] ปิดหน้าต่างนี้
จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1.10
 
 Untitled Document
 
 


  เอกสารดาว์นโหลด


เอกสารประกอบการอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


การวางแผนเชิงกลยุทธ์

เอกสารประกอบการอบรม

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปก

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

ส่วนที่ 2 เกริ่นนำการบริหารเชิงกลยุทธ์

ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ตอน 1 การศึกษาสถานภาพหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ตอน 2 ทิศทางของหน่วยงานใหม่

ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ตอน 3 การกำหนดกลยุทธ์ใหม่

ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ตอน 3 ต่อ MTEF

ส่วนที่ 2 บทที่ 2 การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 บทที่ 3 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

แผนภูมิการบริหารเชิงกลยุทธ์

เค้าโครงแผนระยะ 4 ปี สพท.

คณะทำงาน

 เข้าชม : 5878


5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 10 / มิ.ย. / 2556
      รายงานผลการจัดการศึกษา 2555 23 / ม.ค. / 2556
      แบบฟอร์มการเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ 22 / มี.ค. / 2555
      หลักเกณฑ์การดำเนินงานการขอขยายชั้นเรียนและการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 9 / มี.ค. / 2555
      เอกสารประกอบการอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 / ก.พ. / 2555


 Untitled Document
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
120 หมู่ 9 ถนน มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร 043-312505 Fax 043-312850

Policy and Planning group. Powered by ICT KKN5 Team™ Organizer design
Contact Webmaster : imagine_organ@hotmail.com Mr.Kittisak Amthow iqzero® Tel.043-312505 ต่อ 312-313  Administrator©