สพป.ขอนแก่น เขต 5

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 4086|ตอบกลับ: 0

[กลุ่มกฏหมายและคดี] มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยว

[คัดลอกลิงก์]

925

กระทู้

925

โพสต์

3913

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3913
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

ร.ร.ชุมชนโนนหันวันครู.pdf

4.07 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 43

ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์.pdf

3.71 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 33

ร.ร.บ้านบุ่งเม่นหนองดู่.pdf

2.76 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 40

ร.ร.บ้านโป่งแห้ง.pdf

221.05 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 39

ร.ร.บ้านผาขาม.pdf

4.85 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 51

ร.ร.บ้านหัวฝาย.pdf

4.75 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 54

ร.ร.วังหูกวาง.pdf

653.12 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 43

ร.ร.โสกเต็นวิทยาคม.pdf

888.51 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 28

ก้องอุดมวิทยาคาร.pdf

316.62 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 20

โคกกลางโนนคูณโนนศิลา.pdf

1022.67 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 24

โคกม่วงศึกษา.pdf

396.81 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 21

ชุมชนบ้านวังเพิ่ม.pdf

215.94 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 21

ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา.pdf

148.59 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 21

ดินดำวังชัยวิทยา.pdf

135.35 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 23

ไตรคามวิทยาสรรค์.pdf

408.07 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 19

ท่ากุญชร.pdf

203.43 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 19

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร.pdf.pdf

10.84 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 19

นาฝายวิทยา.pdf

198.45 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 15

นาหม่อโนนลานประชาสรรค์.pdf

80.75 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 9

โนนงามศึกษา.pdf

225.44 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 14

โนนศิลาโนนม่วงวิทยา.pdf

219.85 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 11

โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์.pdf

82.58 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 11

โนนสะอาดพิทยา.pdf

57.53 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 8

โนนสำราญหนองหญ้าขาว.pdf

79.88 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 7

บ้านกง(ประชานุกูล).pdf

195.69 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 9

บ้านกุดกว้าง.pdf

114.11 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 9

บ้านกุดขอนแก่น.pdf

122.9 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 9

บ้านกุดแคนประชาสรรค์.pdf

266.63 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 10

บ้านกุดฉิมพิทยาคาร.pdf

327.94 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 12

บ้านกุดดุกวิทยา.pdf

236.3 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 13

บ้านกุดธาตุ.pdf

127.48 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 10

บ้านกุดน้ำใส.pdf

546.94 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 12

บ้านกุดเลา.pdf

321.66 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 12

บ้านขนวนนคร.pdf

91.32 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 13

บ้านขามป้อม.pdf

455.36 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 9

บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง).pdf

106.71 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 8

บ้านคำใหญ่.pdf

108.49 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 10

บ้านโคกนาฝาย.pdf

589.57 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 8

บ้านโคกป่ากุง.pdf

227.31 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 8

บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา).pdf

3.08 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 6

บ้านโคกไร่.pdf

321.75 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 9

บ้านโคกสง่า.pdf

207.68 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 10

บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา.pdf

244.54 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

บ้านโคกสูง.pdf

296.57 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

บ้านโคกสูงวิทยานุกูล.pdf

143.96 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

บ้านซำยาง.pdf

131.43 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

บ้านดอนหันโนนหินแห่.pdf

915.16 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านทรัพย์สมบูรณ์.pdf

149.19 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านท่าช้าง.pdf

147.06 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านทุ่งชมพู.pdf

336.46 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านนาก้านเหลือง.pdf

543.65 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านนาคำน้อย.pdf

125.74 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านนาน้ำซำ.pdf

110.5 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านนาเปือย.pdf

308.66 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านนาหว้า.pdf

180.6 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์.pdf

87.29 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโนนดู่หนองแวง.pdf

111.99 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโนนทองหลาง.pdf

339.8 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม.pdf

223.24 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง.pdf

369.63 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโนนหนองแวง.pdf

50.25 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์.pdf

250.27 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโนนอุดม.pdf

60.29 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านบุ่งเม่นหนองดู่.pdf

221.64 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านป่ากล้วย.pdf

432.92 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านป่าน.pdf

355.54 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านป่าเสี้ยว.pdf

189.16 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโป่งแห้ง.pdf

200.52 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านผาน้ำเที่ยง.pdf

221.47 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านพระบาท.pdf

110.5 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านโพนเพ็กพิทยา.pdf

409.45 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านภูมูลเบ้า.pdf

325.12 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านเม็ง.pdf

153.15 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านเมืองเก่า.pdf

364.55 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านยอดห้วย.pdf

42.79 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านเรือ.pdf

274.77 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านวังขอนแดง.pdf

225.56 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านวังยาว.pdf

360.16 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านวังสวาบ.pdf

189.19 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสระพังข่า.pdf

288.51 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสว่างดอนช้าง.pdf

114.62 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสว่างโนนสูง.pdf

447.03 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสองคอน.pdf

221.44 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสะแกเครือ.pdf

107.78 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสะอาด.pdf

115.34 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสัมพันธ์.pdf

351.73 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านสารจอดร่องกลอง.pdf

420.96 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองกุงธนสารโศภน.pdf

236.6 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองกุงมนศึกษา.pdf

182.91 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205.pdf

208.84 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองเขื่อนช้าง.pdf

222.95 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก.pdf

121.83 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองตาไก้พิทยา.pdf

100.92 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์.pdf

139.14 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์.pdf

186.71 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองนาคำ.pdf

484.38 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองโนประชาสรรค์.pdf

181.68 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองบัว.pdf

280.81 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา.pdf

151.95 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์.pdf

95.69 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองไผ่นาดี.pdf

245.67 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองพลวง.pdf

270.36 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์.pdf.pdf

224.84 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง.pdf

264.51 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองแวงภูเขา.pdf

354.81 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองสระ.pdf

72.49 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองสังข์.pdf

408.7 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองแสงสามัคคี.pdf

115.41 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า.pdf

218.25 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองหว้าประชารัฐ.pdf

405.8 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองหว้าโพนศิลา.pdf

235.01 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองหอย.pdf

242.44 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหนองไฮ-วังขอนยม.pdf

229.9 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา.pdf

353.85 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านห้วยทรายขาว.pdf

262.27 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านห้วยทรายทอง.pdf

463.43 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

บ้านห้วยม่วง.pdf

263.06 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านห้วยอรุณหินลาด.pdf

309.08 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหว้า.pdf

14.36 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 4

บ้านหว้าทอง.pdf

109.24 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหอยรัฐราษฎร์รังสรรค์.pdf

235.34 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

บ้านหัน.pdf

297.71 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน.pdf

238.24 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหาด.pdf

111.12 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านหินร่องโนนสวรรค์.pdf

393.11 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง.pdf

190.45 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

บ้านใหม่โสกส้มกบ.pdf

535.32 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โพธิ์ตากวิทยา.pdf

240.78 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

ร.ร.โนนฟันเรือบะยาววิทยา.pdf

232.2 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

ร.ร.บ้านหนองนาคำ.pdf

493.74 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์.pdf

10.46 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนชีพอนุสรณ์.pdf

4.39 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนชุมชนชุมแพ.pdf

2.45 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง.pdf.pdf

13.05 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ.pdf.pdf

12.41 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน.pdf

13.76 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา.pdf

13.11 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนนาหว้านาเจริญ.pdf

2.34 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา.pdf

2.66 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านกุดแคน.pdf

11.67 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา.pdf

11.06 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านเขาวง.pdf

5.7 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์.pdf.pdf

19.35 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน.pdf

12.99 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ.pdf.pdf

9.1 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโคกม่วง.pdf

5.02 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา).pdf.pdf

14.44 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา.pdf.pdf

10.93 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา.pdf

10.64 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น.pdf

2.52 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านชุมแพ.pdf

10.72 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านซำจำปา.pdf

11.83 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านดอนแขม.pdf

13.14 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว.pdf

7.94 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านแดง.pdf

10.41 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านถ้ำแข้.pdf

10.87 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อบโนนสวัสดิ์.pdf.pdf

7.93 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านธาตุ.pdf

14.38 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านนางิ้ว.pdf

11.21 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง.pdf

13.68 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านนาเพียง.pdf

1.74 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี.pdf.pdf

10.67 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านนาสีนวน.pdf

2.93 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโนนคอม.pdf

2.64 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโนนทอง.pdf

10.82 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ.pdf

17.46 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์.pdf

5.03 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโนนลาน.pdf

15.38 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโป่งเอียด.pdf

19.53 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านฝางน้อย.pdf

15.24 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ.pdf

7.5 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม.pdf

1006.92 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านยางคำ.pdf

1.69 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านร่องแซง.pdf

16.28 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านศรีสุข.pdf

23.12 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านศาลาดิน.pdf

18.41 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

โรงเรียนบ้านสงเปือย.pdf

2.47 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์.pdf

10.17 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์.pdf

10.46 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี.pdf

13.98 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว.pdf.pdf

10.6 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์.pdf

11.5 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองขาม.pdf

10.72 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์.pdf.pdf

2.31 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา.pdf

2.47 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด.pdf

12.38 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม.pdf.pdf

10.48 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองศาลา.pdf

783.98 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า.pdf

20.2 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านหนองไฮ.pdf

13.06 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านห้วยบง.pdf

17.01 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคระห์.pdf

9.17 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านอ่างศิลา.pdf

13.56 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนบ้านอาจสามารถ.pdf

10.32 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา.pdf.pdf

2.38 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา.pdf.pdf

9.88 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 5

โรงเรียนภูเวียงวิทยายน.pdf

9.87 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 4

โรงเรียนบ้านร่องสมอ.pdf

597.64 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร.pdf.pdf

10.84 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนโสกห้างศึกษา.pdf

2.42 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนหนองกระแหล่งกระดาวิทยา.pdf.pdf

3.4 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนหนองหว้าวิทยา.pdf

12.86 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ.pdf

1.69 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โรงเรียนหัวยชันวิทยา.pdf

2.98 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

วังหินลาดวังเจริญ.pdf

308.88 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

แสงบัวทอง.pdf

137.1 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

โสกเต็นวิทยาคม.pdf

55.54 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองกระบือวิทยาคม.pdf

333.31 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา.pdf

409.73 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองกุงพิทยาคม.pdf

232 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองขามวิทยาคาร.pdf

182.13 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา.pdf

86.34 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองไผ่พิทยาคม.pdf

891.59 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองโพนนาหม่อ.pdf

251.47 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองม่วงประชานุกูล.pdf

117.43 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองแสงวิทยาสรรค์.pdf

92.14 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

หนองหอยเทพเทวัญ.pdf

392.74 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 3

เหมือดแอ่หนองบัว.pdf

377.42 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

อนุบาลภูเวียง.pdf

301.87 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 2

กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล.pdf

126.53 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

โคกสูงสำราญ.pdf

2.36 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

ชุมชนหนองคะเน.pdf

2.08 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

ชุมชนหนองเรือ.pdf

198.28 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี.pdf

372.05 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า.pdf

7.64 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

บ้านไชยสอ.pdf

246.71 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านซำภูทอง.rar

273.11 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา.pdf

408.6 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านนาดี.pdf

379.29 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านนาอุดม.pdf

7.18 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านโนนกระเดา.pdf

6.58 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านโนนโก.pdf

150.63 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม.pdf

151.31 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านโนนงาม.pdf

6.64 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านโนนชาติ.pdf

5.92 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านโนนสว่างท่ากระบือ.rar

386.08 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านโนนสำราญ.pdf

115.86 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านบริบูรณ์.pdf

258.06 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านปากห้วยฝาง.pdf

8.13 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านเลิงแสง.pdf

336.54 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง.pdf

581.26 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านสะอาดประชาสรรค์.pdf

717.26 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านสำราญหินลาด.pdf

124.31 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองกุงคชสาร.pdf

651.87 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง.pdf

3.94 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองโก.pdf

6.01 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองแดง.pdf

359.42 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองบัวโนนเมือง.pdf

260 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองปลาซิว.rar

137.71 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์.pdf

189.89 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง.pdf

417.58 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหัวบึงสว่าง.pdf

8.05 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

บ้านหัวภู.pdf

2.45 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

GMT+7, 27-1-2022 02:39 , Processed in 0.100352 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 120 หมู่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร 043-312505 FAX: E-Mail:khonkaen5@gmail.com

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้