ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง อ.ภูเวียง - ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


001.jpg
นายธงชัย สุขสม23 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
02_naangbang60r__ekhruue60sukhnth.jpg
นางบังอร เครือสุคนธ์155 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่
02_naay60akhredch__60akkhraasaa.jpg
นายอัครเดช อักขราสา104 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง
02_naay60phichay__chaachum.jpg
นายอภิชัย ซาซุม112 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
02_naayaiphsaal__emkhsngkh.jpg
นายไพศาล เมฆสงค์78 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
02_naaybanthit__phanthupathmaa.jpg
นายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา106 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
02_naaykRs__raachsiism.jpg
นายกฤษ ราชสีสม76 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแข้
02_naaysaakhr__okhtrphuuewiiyng.jpg
นายสาคร โคตรภูเวียง70 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
02_naaysaathr__phrephng.jpg
นายสาธร พรเพ็ง82 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
02_naayshaswrrs__chatrwiorcchn.jpg
นายสหัสวรรษ ฉัตรวิโรจน์90 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
02_naaysmcchit__phlhlaa.jpg
นายสมจิต พลหล้า89 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา
02_naaysn60ng__cchakronwan.jpg
นายสนอง จักรโนวัน83 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือ
02_naaythnaphuumi__thnaphuumichay.jpg
นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย87 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า
02_naaythrngwuthi__thaarasaa.jpg
นายทรงวุฒิ ทาระสา93 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
   
14 files on 1 page(s)