ศูนย์เครือข่ายร.ร.นาจานซำยาง อ.สีชมพู - ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


02_naangpraphaaphr__triiehlaa.jpg
นางประภาพร ตรีเหลา114 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม
02_naangsaaysmr__sakdikhamdwng.jpg
ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง163 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข
02_naay60nuchit__w60haa.jpg
นายอนุชิต วอหา87 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญ
02_naay60uair__laas60n.jpg
นายอุไร ลาสอน83 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
02_naaybuysrii__ekhnming.jpg
นายบุญศรี เคนมิ่ง68 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง
02_naayechlimchay__smthaa.jpg
นายเฉลิมชัย สมท่า100 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
02_naayeruue60ngwithy__cchanthluue60chaa.jpg
นายเรืองวิทย์ จันทลือชา71 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชร
02_naayesrii__hlakmwng.jpg
นายเสรี หลักม่วง56 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
02_naaykhamebng__rthsiidaa.jpg
นายคำเบ็ง รถสีดา57 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
02_naaykRsdaa__ochmaalaa.jpg
นายกฤษฎา โซ่มาลา60 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
02_naaynrinthr__butrratna.jpg
นายนรินทร์ บุตรรัตนะ62 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
02_naayphngsthrn__chaangtham.jpg
นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำ56 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
02_naaypradisth__aephngaithy.jpg
นายประดิษฐ์ แพงไทย59 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา
02_naaypradisth__hlaathuu.jpg
นายประดิษฐ์ หล้าทู 49 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
02_naaysmaan__ephchrnaawaa.jpg
นายสมาน เพชรนาวา70 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก
02_naaysmphaar__buyethiiym.jpg
นายสมภาร บุญเทียม51 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนแสงบัวทอง
02_naaythiirsakdi__buyprakhm.jpg
ดร.ธีรศักดิ์ บุญประคม120 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง
     
17 files on 1 page(s)