ศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ.ชุมแพ - ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


02_naangngaamnity__liop.jpg
นางงามนิตย์ ลิโป้147 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนเมือง
02_naay60amphanth_buyhwangchwy.jpg
นายอำพันธ์ บุญหวังช่วย144 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน
02_naayechliiyw__60nutrii.jpg
9 เข้าชม
02_naayethiiynchay___laas60n.jpg
นายเทียนชัย ลาสอน144 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใส
02_naaykhmsan__buddaadwng.jpg
นายคมสัน บุดดาดวง149 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงสำราญ
02_naaymwlmitr__ekchit.jpg
14 เข้าชม
02_naayphathnaakr___60bmaa.jpg
นายพัฒนากร อบมา103 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
02_naayphcchn___puramphkaa.jpg
นายพจน์ ปุรัมพกา 113 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
02_naayphinit__aesngsukh.jpg
นายพินิต แสงสุข140 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
02_naayprasphochkh__ehlaakhuun.jpg
12 เข้าชม
02_naaysuthii__liikracchaang.jpg
นายสุธี ลีกระจ่าง146 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ
19__148.jpg
10 เข้าชมศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~0.jpg
17 เข้าชม
     
13 files on 1 page(s)