ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


02_naangngaamnity__liop.jpg
นางงามนิตย์ ลิโป้140 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนเมือง
02_naay60amphanth_buyhwangchwy.jpg
นายอำพันธ์ บุญหวังช่วย132 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน
02_naayechliiyw__60nutrii.jpg
2 เข้าชม
02_naayethiiynchay___laas60n.jpg
นายเทียนชัย ลาสอน137 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใส
02_naaykhmsan__buddaadwng.jpg
นายคมสัน บุดดาดวง143 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงสำราญ
02_naaymwlmitr__ekchit.jpg
6 เข้าชม
02_naayphathnaakr___60bmaa.jpg
นายพัฒนากร อบมา98 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
02_naayphcchn___puramphkaa.jpg
นายพจน์ ปุรัมพกา 108 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
02_naayphinit__aesngsukh.jpg
นายพินิต แสงสุข130 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
02_naayprasphochkh__ehlaakhuun.jpg
1 เข้าชม
02_naaysuthii__liikracchaang.jpg
นายสุธี ลีกระจ่าง143 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ
19__148.jpg
1 เข้าชมศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~0.jpg
13 เข้าชม
     
13 files on 1 page(s)