ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


02_naangngaamnity__liop.jpg
นางงามนิตย์ ลิโป้136 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนเมือง
02_naay60amphanth_buyhwangchwy.jpg
นายอำพันธ์ บุญหวังช่วย130 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน
02_naayethiiynchay___laas60n.jpg
นายเทียนชัย ลาสอน130 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใส
02_naaykhmsan__buddaadwng.jpg
นายคมสัน บุดดาดวง137 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงสำราญ
02_naayphathnaakr___60bmaa.jpg
นายพัฒนากร อบมา92 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
02_naayphcchn___puramphkaa.jpg
นายพจน์ ปุรัมพกา 101 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
02_naayphinit__aesngsukh.jpg
นายพินิต แสงสุข125 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
02_naaysuthii__liikracchaang.jpg
นายสุธี ลีกระจ่าง138 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~0.jpg
7 เข้าชม
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~1.jpg
5 เข้าชม
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~2.jpg
3 เข้าชม
normal_02_naaysuethph_ewiiyngth60ng~0.jpg
7 เข้าชม
12 files on 1 page(s)