ทำเนียบบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Category Albums Files
บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 โทร 043-312505
13 79
ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 5


_GAI7037.jpg

มีทั้งหมด 5 คน, เพิ่มล่าสุด กันยายน 29, 2010
มีผู้เข้าชม 2045 ครั้ง

กลุ่มอำนวยการ


19__062.jpg

มีทั้งหมด 13 คน, เพิ่มล่าสุด ตุลาคม 05, 2011
มีผู้เข้าชม 1322 ครั้ง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


19__034.jpg

มีทั้งหมด 10 คน, เพิ่มล่าสุด มีนาคม 22, 2012
มีผู้เข้าชม 1008 ครั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 512, 513


19__012.jpg

มีทั้งหมด 15 คน, เพิ่มล่าสุด กันยายน 29, 2010
มีผู้เข้าชม 1799 ครั้ง

กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 312, 313, 314


19__068.jpg

มีทั้งหมด 7 คน, เพิ่มล่าสุด มกราคม 11, 2012
มีผู้เข้าชม 1250 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 211, 212


19__018.jpg

มีทั้งหมด 7 คน, เพิ่มล่าสุด กันยายน 29, 2010
มีผู้เข้าชม 1077 ครั้ง

กลุ่มนิเทศติดตาม ต่อ 411, 412


19__064.jpg

มีทั้งหมด 19 คน, เพิ่มล่าสุด ตุลาคม 21, 2010
มีผู้เข้าชม 1695 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน


19___092.jpg

มีทั้งหมด 1 คน, เพิ่มล่าสุด กันยายน 30, 2010
มีผู้เข้าชม 605 ครั้ง

ศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์ ต่อ 104


_DSC4576.JPG

มีทั้งหมด 1 คน, เพิ่มล่าสุด ตุลาคม 04, 2010
มีผู้เข้าชม 736 ครั้ง

หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 413


19__089.jpg

มีทั้งหมด 1 คน, เพิ่มล่าสุด กันยายน 29, 2010
มีผู้เข้าชม 446 ครั้ง

คณะกรรมการเขตฯมีทั้งหมด 0 คน
มีผู้เข้าชม 0 ครั้ง

อ.ก.ค.ศ.มีทั้งหมด 0 คน
มีผู้เข้าชม 0 ครั้ง

ก.ต.ป.น.มีทั้งหมด 0 คน
มีผู้เข้าชม 0 ครั้ง

 

13 albums on 1 page(s)

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5
18 239
ศูนย์เครือข่ายชุมแพ อ.ชุมแพมีทั้งหมด 12 คน, เพิ่มล่าสุด มกราคม 15, 2014
มีผู้เข้าชม 934 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายจตุรมิตร อ.ชุมแพ


02_naaywibuuly__phaasii.jpg

มีทั้งหมด 18 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 02, 2010
มีผู้เข้าชม 770 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ


02_naaysmkhid__phlaanisngkh.jpg

มีทั้งหมด 14 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 02, 2010
มีผู้เข้าชม 780 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ อ.ชุมแพ


02_naayprathiip__hiibaekw.jpg

มีทั้งหมด 14 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 22, 2010
มีผู้เข้าชม 765 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู อ.สีชมพู


02_naaywiechiiyr___diism.jpg

มีทั้งหมด 15 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 22, 2010
มีผู้เข้าชม 758 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ.สีชมพู


02_naay60yuthth__khamyang.jpg

มีทั้งหมด 13 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 09, 2010
มีผู้เข้าชม 631 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายร.ร.นาจานซำยาง อ.สีชมพู


02_naaypradisth__aephngaithy.jpg

มีทั้งหมด 17 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 09, 2010
มีผู้เข้าชม 722 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายร.ร.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน


02_naayth60ngais__thaaechaaw.jpg

มีทั้งหมด 14 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 09, 2010
มีผู้เข้าชม 656 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ อ.หนองนาคำ


02_naayophthikham__p60ngpaan.jpg

มีทั้งหมด 14 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 09, 2010
มีผู้เข้าชม 660 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายบูรพา อ.หนองเรือ


02_naaythiiredch___cchanthraa.jpg

มีทั้งหมด 16 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 10, 2010
มีผู้เข้าชม 731 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด อ.หนองเรือมีทั้งหมด 15 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 10, 2010
มีผู้เข้าชม 769 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ.หนองเรือ


02_naayprakaas___osemuue60ng.jpg

มีทั้งหมด 13 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 10, 2010
มีผู้เข้าชม 665 ครั้ง

ศูนย์เครอข่ายโรงเรียนโนนทองโนนทัน อ.หนองเรือ


02_naaysthity___60udemuue60ngephiiy.jpg

มีทั้งหมด 16 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 10, 2010
มีผู้เข้าชม 831 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า อ.เวียงเก่า


02_naayswasdi__sunthr.jpg

มีทั้งหมด 8 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 10, 2010
มีผู้เข้าชม 610 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง อ.ภูเวียง


02_naaybanthit__phanthupathmaa.jpg

มีทั้งหมด 14 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 15, 2013
มีผู้เข้าชม 744 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำบอง อ.ภูเวียง


02_naaycchras__aesngphanth.jpg

มีทั้งหมด 10 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 15, 2010
มีผู้เข้าชม 685 ครั้ง

ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน อ.ภูเวียง


02_naaysmsakdi__ehlwaechng.jpg

มีทั้งหมด 16 คน, เพิ่มล่าสุด พฤศจิกายน 15, 2010
มีผู้เข้าชม 656 ครั้ง

เครือข่ายเอกชนมีทั้งหมด 0 คน
มีผู้เข้าชม 0 ครั้ง

18 albums on 1 page(s)

318 files in 31 albums and 2 categories with 0 comments viewed 39,854 times

ประมวลรูปภาพ
19__018.jpg
นางปิยะนุช ยศอ่อน214 เข้าชมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาชำนาญการพิเศษ
_DSC4657.jpg
นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์263 เข้าชมศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
02_naayedchaa__thaaewiiyng.jpg
นายเดชา ทาเวียง62 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาติ
02_naay60udm___hl60ydaa.jpg
นายอุดม หล่อยดา65 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
02_naaywiirawuth__eruue60ngtangyaan.jpg
นายวีระวุธ เรืองตังญาน98 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์
02_naaywathnaa__smhwang.jpg
นายวัฒนา สมหวัง150 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
02_naaythaawr__cchibcchanthr.jpg
นายถาวร จิบจันทร์139 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
02_naaybuysukh__osphaasrii.jpg
นายบุญสุข โสภาศรี134 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

เพิ่มล่าสุด
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~2.jpg
3 เข้าชมมกราคม 15, 2014
normal_02_naaysuethph_ewiiyngth60ng~0.jpg
7 เข้าชมมกราคม 15, 2014
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~1.jpg
5 เข้าชมมกราคม 15, 2014
normal_02_naayaesngdaaw__echidchuu~0.jpg
7 เข้าชมมกราคม 15, 2014
001.jpg
นายธงชัย สุขสม12 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองพฤศจิกายน 15, 2013
suphaawdii2.jpg
นางสาวสุภาวดี พรมดอนก่อ161 เข้าชมพนักงานราชการมีนาคม 22, 2012
_DSC4199~0.jpg
นางมยุรา สุภาวงษ์121 เข้าชมเจ้าหน้าที่ธุรการมีนาคม 22, 2012
jintana.jpg
117 เข้าชมมกราคม 11, 2012